Hướng dẫn tải game trên iOS

Hướng dẫn tải game trên iOS

01/09/2021

CÁCH 1: SỬ DỤNG SAFARI BẤM VÀO HÌNH BÊN DƯỚI, ĐỢI 1 CHÚT SẼ HIỆN RA THÔNG BÁO CÀI ĐẶT


CÁCH 2: SỬ DỤNG SAFARI, SAU ĐÓ BẤM VÀO HÌNH BÊN DƯỚI, BẤM DOWNLOAD SAU ĐÓ SẼ HIỆN LÊN MỘT BẢNG THÔNG BÁO, SAU ĐÓ BẤM VÀO INSTALL (HOẶC CÀI ĐẶT)

CÁCH 3: SỬ DỤNG QUA TESTFLIGHT (HIỆN TẠI TF ĐANG KHOÁ, XIN MỌI NGƯỜI SỬ DỤNG CÁCH 1 và 2


BƯỚC 1: CÀI TESTFLIGHT

Ứng dụng TestFlight app. Tải tại App Store Hỗ trợ iPhone, iPad, và Apple TV.

BƯỚC 2: CÀI APP GAME

Sau khi đã cài TestFlight thì bạn nhấn nút bên dưới để Cài đặt Game


Tin khác

Giftcode Ủng Hộ Tài Khoản Hỗ Trợ