Khai mở S1 - Xưng Bá vào lúc 19h30 ngày 08-09-2021

Khai mở S1 - Xưng Bá vào lúc 19h30 ngày 08-09-2021

04/09/2021

Kính báo với các Huynh Tỷ Muội trên toàn giang hồ. Vào lúc 19h30 ngày 08/09/2021, server XƯNG BÁ sẽ được khai mở với các sự kiện như sau:

ĐUA TOP LỰC CHIẾN

TOP 1

 • Danh Hiệu VÕ LÂM CHÍ TÔN
 • KNB, Danh vọng mỗi loại 50.000.000
 • 1..000.000 XU
 • 10 Rương đá LV5 ngẫu nhiên
 • 5000 Huyền Tinh
 • Đồng hành SSSS - TRƯƠNG TAM PHONG

TOP 2

 • KNB, Danh vọng mỗi loại 30.000.000
 • 700.000 XU
 • 7 rương đá LV5 ngẫu nhiên
 • 3000 Huyền Tinh
 • 500 tín vật

TOP 3

 • KNB, Danh vọng mỗi loại 20.000.000
 • 500.000 XU
 • 5 rương đá LV5 ngẫu nhiên
 • 2000 Huyền Tinh
 • 300 tín vật

TOP 4 - 10

 • KNB, Danh vọng mỗi loại 10.000.000
 • 300.000 XU
 • 3 rương đá LV5 ngẫu nhiên
 • 1000 Huyền Tinh
 • 200 tín vật

ĐUA TOP BANG HỘI

 1. Top 1: Mỗi thành viên bang 30.000.000 KNB + 30.000.000 Danh Vọng
 2. Top 2: Mỗi thành viên bang 20.000.000 KNB + 20.000.000 Danh Vọng
 3. Top 3: Mỗi thành viên bang 10.000.000 KNB + 10.000.000 Danh Vọng

EVENT THI ĐẤU MÔN PHÁI

Tân nhân vương mỗi phái vào t2 hàng tuần sẽ được nhận:

 • 100 tín vật môn phái
 • 10 mã bài
 • 10tr KNB
 • 10tr Danh Vọng

CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬP NGÀY KẾT THÚC VÀ NGÀY TRAO QUÀ NGAY TRÊN FANPAGE VÀ TRONG BÀI CÔNG BÁO NÀY

Tin khác

Giftcode Ủng Hộ Tài Khoản Hỗ Trợ